PEMBUKAAN MT MIFTAHUL KHEIRSEDANG BERLANGSUNG Pengajian rutin di Majelis bula…2019-07-14 18:39:41PEMBUKAAN
MT MIFTAHUL KHEIR

SEDANG BERLANGSUNG Pengajian rutin di Majelis bulanan Al waalid al habib Ali bin Abdurrohman Asseqaf
Tempat : majlis taklim miftahul kheir
Alamat : Jl Inerbang raya condet
Kajian kitab : annashoihuddiniyah
Pengarang : Alhabib abdulloh alhaddad
Waktu : ba’da maghrib
Pengajar : Al Waalid Al Habib Ali bin Abdurrohman Asseqaf
Source

2 comments

Leave a Reply