Homefacebook_updatebolehnya ada jedah / selingan(lebih dari 2 menit selesai mandi) antara qomat dan sebelum mulai sholat.

bolehnya ada jedah / selingan(lebih dari 2 menit selesai mandi) antara qomat dan sebelum mulai sholat.

facebook_update Comments Off on bolehnya ada jedah / selingan(lebih dari 2 menit selesai mandi) antara qomat dan sebelum mulai sholat. 0 likes 262 views share

Semoga bermanfaat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Awal Video ini berisikan : Syarah hadits yang di riwayatkan oleh Imam Buhkori: wajib bertayamum bagi orang berjunub didalam mesjid, sebelum nabi saw takbir untuk sholat beliau berkata para shabat yang mau bermakmu pada beliau untuk mandi junub, bolehnya ada jedah / selingan(lebih dari 2 menit selesai mandi) antara qomat dan sebelum mulai sholat.

Facebook Comments